Exercici sobre la diversitat d'Espanya

1. EXERCICI AMB TEXTOS SOBRE LA DIVERSITAT GEOGRÀFICA2. EXERCICI TRETS GEOGRÀFICS ESSENCIALS