Mapes de població

Mapes d'excel.lent qualitat elaborats amb dades de població actualitzades de l'INE pel profesor F. Ruiz de la Univesidad de Castilla La Manchaa:

Densitat 2008
MAPES  DE DENSITAT DE POBLACIÓ I ÀREES URBANES en la web del professor Francisco Ruiz 
Elaborats amb les dades de l'INE i d'organismes oficials processades i transformades en taules i mapes, amb la finalitat de ser útils a la comunitat educativa. 
Agraïts a Francisco per compartir el seu treball.

BOMBAS DE POBLACIÓN és un concepte encunyat per F. Ruiz per a referir-se als municipis que han tingut una explosió demogràfica en el deceni 2001-2011