El creixement de les ciutats

Contingut de la presentació: el procés d'urbanització al segle XX i els factors relacionats, les etapes del creixement de les ciutats fins la ciutat actual i la seua estructura.