L'espai urbà. Esquema del tema

L'ESPAI URBÀ. ESQUEMA GENERAL DEL TEMA

font: deviantart