Actual organització territorial de l'estat espanyol

Organització territorial: Comunitats Autònomes i provincies

EXERCICI SOBRE L'ACTUAL ORG TERRITORIAL (PAU)