Animació d'altes i baixes pressions atmosfèriques

VIDEO SOBRE LES ALTES i BAIXES PRESSIONS ATMOSFÈRIQUES