Exercicis de la unitat El Relleu


1. Completa l'esquema de les principals unitats i subunitats del relleu


2. Identifica les unitats del relleu que s'indiquen al mapa amb un número i indica quina és la seua disposició en la península i el rocam que hi predomina.


3. Llegeix el text i contesta les qüestions:

4. Document d'exercicis: