Exercici dels vessants hidrogràfics

EXERCICI SOBRE ELS VESSANTS HIDROGRÀFICS