Exercici PAU hidrograma, règim fluvials i vessants hidrogràfics


Examen de PAU: elaboreu el gràfic i contesteu les preguntes.