Alternatives al problema de l'aigua

1. LES DESALADORES, UNA ALTERNATIVA

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ D'AIGUA DESALADA I EL SEU ÚS PER SECTORS
Font: hispagua

2. LA REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES, UNA ALTERNATIVA

La reutilització de l'aigua per a ús domèstic com solució al malbarament. Gràfic de la distribució del consum domèstic segons necessite aigua potable o no potable.