Atur, comparativa de l'evolució per països

EVOLUCIÓ DE L'ATUR EN ESPANYA 1985- 2013 i COMPARATIVA AMB PAÏSOS D'EUROPA (en %).
En el cas d'Espanya, s'observa clarament a partir de 2008 els efectes de la crisi econòmica i la reforma laboral de caràcter neoliberal de 2012,  amb un gran increment de l'atur.
QUÈ SAPS DE LA REFORMA LABORAL DE 2012?