Exercicis de la població


1. EXERCICI SOBRE EL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ2. EXERCICI SOBRE L' ÈXODE RURAL3.- LA IMMIGRACIÓ