Piràmide de població dinàmica 1991-2050

La piràmide de població és un histograma que permet analitzar l'estructura de la població per edat i sexe i els fets històrics que han tingut repercusions demogràfiques així com fer projeccions de l'estructura futura per preveure problemes i necesitats i planificar polítiques econòmiques i socials.                
Veiem-ho amb aquesta piràmide dinàmica 1991-2050