El sector primari

TEMA EL SECTOR PRIMARI

1. Els usos del sòl
agrícola
ramadera
forestal

2. Els factors de la diversitat dels paisatges agraris
físics
humans

3. Els paisatges agraris: Humida, Interior, Muntanya, Canàries
localització
estructura agrària
agricultura

4. Les tendències actuals dels sector agrari
reducció i concentració de les explotacions
modernització
dependència de la PAC
exportació

5. Els problemes dels espais rurals i les solucions
demogràfics
mediambientals
les polítiques


2. ESQUEMA DEL TEMA3. CARACTERÍSTIQUES DE L'AGRICULTURA: USOS DEL SÒL i TRANSFORMACIONS


4. ELS PAISATGES AGRARIS EN ESPANYA


➨ EXAMEN PAU EXERCICI 1 MEDI FÍSIC-AGRICULTURA