Els Espais Industrials

TEMA ELS ESPAIS INDUSTRIALS⇰
1. La importància de la indústria en Espanya
2. El procés d'industrialització
3. L'estructura sectorial de la indústria
4. La localització de la indústria. Els factors. Els desequilibris. Les àreees més industrialitzades i eixos d'expansió. Les àrees en decliu i d'industrialització moderada
5. Els problemes i les polítiques industrials


⇰ESQUEMA⇰MAPA DE LES ÀREES INDUSTRIALS
⇰ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDÚSTRIA, LOCALITZACIÓ i ÀREES⇰EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL, LA INDÚSTRIA EXTRACTIVA, ENERGÈTICA
una bona presentació elaborada pels alumnesARXIU PDF EXAMEN PAU Exercici 2 SECTORS ECONÒMICS I INDÚSTRIA

ARXIU PDF EXAMEN PAU EXERCICI 2 CARACTERÍSTIQUES INDÚSTRIA, ESPAIS INDUSTRIALS,PROBLEMES