Exercici sobre les tècniques en geografiaPreguntes sobre els tipus de mapes i gràfics que utilitzarem en geografia: