Introducció: L'espai geeogràfic i les tècniques de representació


1. L'ESPAI GEOGRÀFIC 2. LES TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ EN GEOGRAFIA