Els moviments migratoris a Espanya

La població espanyola (3)
ELS MOVIMENTS MIGRATORIS


GRÀFIC DE L'AUGMENT DE LA POBLACIÓ EN MADRID, BARCELONA i VALÈNCIA. Un dels factors va ser l'important èxode rural al llarg del segle XX, particular intens en les dècades dels anys 60 i 70MÉS RECURSOS DEL TEMA:EMIGRANTES-INMIGRANTES. Programa interactiu dels moviments migratoris en Espanya