Les piràmides de població. Anàlisi i comentari
1. LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ: QUÈ SÓN i EL SEU ANÀLISI


2. DOCUMENT DE LES PAUTES D'ANÀLISI i COMENTARI DE PIRÀMIDE


EXERCICI DE COMENTARI DE PIRÀMIDE