Sel.lecció de blogs i webs

SEL.LECCIÓ DE WEBLOGS PER A CCSS, HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART

Afortunadament, els qui formen la comunitat educativa compartim el nostre treball i el ciberespai és un punt de trobada fenomenal. Hi ha persones que tenen magnífiques idees, webs i blogs. Ací teniu algunes; sols resta agrair-los la seua generositat. S'incluen blogs i webs de professors i professores, portals educatius i divulgatius.

Francisco Ayén. Blog amb recursos per a les Socials i batxillerat. Amb una clara navegació i excel.lent organització per matèries i tipus que permet una ràpida localització dels materials, acuradament sel.leccionats: apunts, exercicis, presentacions, vídeos, flash i una especial atenció al cinema com recurs per a l' aprenentatge de la Història. Un blog participatiu mitjançant els foros d'alumn@s i profess@rs.


Historia siglo 20. Web de Juan Carlos Ocaña, doctor en Història Moderna i Contemporània i catedràtic a l'IES Parque de Lisboa de Alcorcón, centrada en la Història del segle XX i recursos sobre la Història de les Relacions Internacionals, Història d' Espanya: exercicis interactius on line, personatges, imatges, gràfics, mapes i unitats didàctiques com Feminismo y Sufragismo entre altres.


Clases historia. Pàgina del professor Jorge Juan Lozano de l'IES Juan de la Cierva (Vélez-Málaga), dirigida als alumnes de Batxillerat i Secundària d'Història Contemporània, Història d'Espanya, Història de l'Art, Geografia d'Espanya. Continguts i recursos necessaris per a les classes i els procediments per a l'aprenentage-ensenyament de la matèria: mapes conceptuals, esquemes, comentari de textos, videos, exercicis interactius, activitats amb textos...


Kairos Enseñanzas. Propostes temàtiques i metodològiques d'Història d'ESO i de Batxillerat. 

 Testeando. Test diversos i de distint nivell de moltes assignatures i temes.


Buxaweb. Web del professor Julià Buxadera. Recursos per a les Ciències Socials d'ESO i Batxillerat Història, Geografia, Art, amb dossiers dels temes d'Història del Món Contemporani organitzats amb introducció, vocabulari, personatges, cronologia, bibliografia i filmografia i l'Aula de Socials, amb activitats i bateria d'exercicis d'autoavaluació de totes les assignatures.


Recursos del ITE per a professors i alumnes. Portal de l'Instituto Superior y Formación en Red. Recursos per al professorat amb programes interactius bé per a l'aula, bé per a ser utilitzats com autoaprenentatge autònom, alguns d' ells d'una alta qualitat. Organitzats per àrea de coneixement i per nivells educatius.


Isaac Buzo, professor de Geografia i Història de l'IES Extremadura, amb recursos de CCSS, Història i de tots els temes de Geografia d' Espanya (presentacions, tècniques per als comentaris, conceptes, exercicis...)


Algargos Alfredo García, professor de Geografia i Història a l'IES Dionisio Aguada de Fuenlabrada. Acurades presentacions d'Art i de Geografia d' Espanya.


Blog de Pedro Oña de l'IES Félix Rodríguez de la Fuente amb recursos per a la Història Contemporània, Geografia de 3r d'ESO i de Geografia d'Espanya.
Blog de Luís Villanueva del Colegio Vedruna, recursos i interessants propostes Història Contemporània.1789 Historia en presente. Blog de Socials, Història, Geografia d'una professora d'institut d'Avilés.


Vicente Moreno. Espai de divulgació de la història.


Historiazuer.  Blog d'Història Contemporània, Història d'Espanya i de l'actualitat de l'IES Azuer (Ciudad Real).
José Luis Fierro, activitats amb fonts i projectes per Història

 arteHistoria, recursos àudiovisuals


La era de Hobsbawm. Blog amb la proposta de ser un pont de col.laboració entre les matèries de Filosofia i Ciutadania i Història Contemporània de primer de Batxillerat, elaborat per docents de les dues àrees. El fil conductor i els materilas proposats s'estructuren al voltant de la trilogia de l'historiador Eric J. Hobsbawm: l'Era de la Revolució, L'Era del Capital i l'Era de l'Imperi (el llarg segle XIX). Una proposta innovadora i suggerent.


Blog del professor Juanjo Romero, amb recursos organitzats per cursos per a Història i Geografia d'ESO i Batxillerat, animacions, exercicis d'autoavaluació...


AGE Materials de Geografia d'Espanya, organitzats en quatre blocs temàtics: Organització territorial, Medi Ambient, Ocupació i procesos territorials (activitats econòmiques, població) i Desequilibris territorials.
Llibres interactius de les distintes matèries de l'ESO.


Blog de Daniel Gómez, un almacén de esquemas y mapas conceptuales de Secundaria y Bachillerato.

Armand Figuera, presentacions i videos per a les classes d'Història.

Rincón didáctico. Diversidad de recursos en educarEx.

edu365. Portal educatiu.

La Historia con Mapas.

PlanetaSedna. Portal d'Història.