Exercici sobre la diversitat d'Espanya

1. EXERCICI AMB TEXTOS SOBRE LA DIVERSITAT GEOGRÀFICA


2. EXERCICI TRETS GEOGRÀFICS ESSENCIALS