Mapes de població

Mapes d'excel.lent qualitat elaborats amb dades de població de l'INE pel profesor F. Ruiz de la Univesidad de Castilla La Mancha.

Densitat 2009
MAPES  DE:

DENSITAT DE POBLACIÓ 

ÀREES URBANES 

MOV NATURAL de la POBLACIÓ

i altres, en la web de Francisco Ruiz 
Elaborats amb dades de l'INE i d'organismes oficials, processades i transformades en taules i mapes, amb la finalitat de ser útils a la comunitat educativa. Agraïts a Francisco Ruiz  per compartir el seu treball.

BOMBAS DE POBLACIÓN és un concepte encunyat per F. Ruiz per a referir-se als municipis que han tingut una explosió demogràfica en el deceni 2001-2011