Mapes de població

Mapes d'excel.lent qualitat elaborats amb dades de població actualitzades de l'INE pel profesor F. Ruiz de la Univesidad de Castilla La Mancha.

Densitat 2008
MAPES  DE DENSITAT DE POBLACIÓ I ÀREES URBANES en la web del professor Francisco Ruiz 
Elaborats amb les dades de l'INE i d'organismes oficials processades i transformades en taules i mapes, amb la finalitat de ser útils a la comunitat educativa. 
Agraïts a Francisco per compartir el seu treball.

BOMBAS DE POBLACIÓN és un concepte encunyat per F. Ruiz per a referir-se als municipis que han tingut una explosió demogràfica en el deceni 2001-2011