Naturalesa i mediambient. Els Parcs Naturals

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS

A l'Estat espanyol es contemplen els espais protegits establerts en la Llei 42/2007.  
-Parcs Nacionals. Són els que tenen el més alt grau de protecció pel seu valor ecològic. Presenten ecosistemes pocs alterats, tant geològicament com de flora i fauna. 
-Parcs Naturals. Són zones d'alt valor natural, però que combinen la protecció amb l'activitat humana: explotació dels recursos, com l'agricultura i la ramaderia, així com habitatges i turisme. 
-Reserves Naturals. Són ecosistemes amb elements biològics singulars o fràgils. Tenen la consideració de reserva natural de protecció integral, amb intervencions restringides a personal especialitzat.
-Monuments naturals. Són formacions naturals d'espaecial singularitat, raresa o bellesa.
-Paisatges protegits. Són àrees preservades pels seus valors estètics i culturals. 
MAPA INTERACTIU PARCS NATURALS (clic en l'enllaç o en el mapa)

EL PARC NATURAL D'ORDESA i MONTE PERDIDO