Trist rècord d'atur a Espanya, el 26,6% en novembre de 2012

La taxa d'atur espanyola, del 26,6%, empeny la xifra de l'eurozona fins a un rècord històric.

Segons les dades facilitades per Eurostat, l'atur continua augmentant de forma implacable a la zona euro. Les dades del novembre de 2012 suposen un nou rècord, un atur de l'11,8%, una dècima per sobre del mes anterior, i 1,2 punts percentuals més que l'any anterior.

Les taxes d'atur més baixes es van registrar a Àustria (4,5%), Luxemburg (5,1%), Alemanya (5,4%) i Països Baixos (5,6%), mentre que les més altes van ser les d'Espanya (26,6%) i Grècia (26% al setembre del 2012). És a dir, una de cada persones estan en atur, total de 6.100.000 persones. Una tragèdiapersonal i familiar. Al País Valencià segons l'EPA (Enquesta de Població Activa) la xifra d'aturats en setembre era de 702.100, e 28,10%

Els següents gràfics ens ofereix les dades a finals de 2012 de la taxa d'atur de la zona euro i d'altres importants països com els EE.UU. i el Japó, així com l'evolució comparativa per països. (font: http://www.datosmacro.com/paro)

L'atur ha incidit en el repunt de la mortalitat

 GRÀFICS

ATUR EN NOVEMBRE DE 2012
L'EVOLUCIÓ DE L'ATUR A ESPANYA 1998 a setembre 2012
CRISI I MORTALITAT
Font: El Público (22-02-12)