L'espai urbà. Esquema del tema


 
L'ESPAI URBÀ. Contingut del tema:
1. EL PROCÉS D’URBANITZACIÓ. Factors i etapes de creixement de les ciutats. L'estructura urbana actual. Les tendències actuals: extensió, dispersió, especialització, globalització. El plànol.
2. EL SISTEMA ESPANYOL DE CIUTATS. Les funcions de les ciutats. La xarxa urbana espanyola.
3. ELS PROBLEMES DE LES CIUTATS. Les polítiques d'ordenació urbana. Solucions.


ESQUEMA GENERAL DEL TEMA