Sabem què és l'envelliment de la població?

L'envelliment de la població, un problema que han de preveure els governs per estudiar solucions.

https://geobalaguer.wordpress.com/