A punt de començar el primer examen de la PAU

Juny de 2013. Primer examen de selectivitat. Expectants més que espantats: