Mapa dels dominis bioclimàtics

Per la seua lalitud, Espanya es localitza en la zona climàtica atemperada del Planeta, encara que els factors atmosfèrics i geogràfics condicionen la varietat climàtica existent.


✅ EXERCICI ONLINE LOCALITZACIÓ CLIMES PENINSULARS (clic en el mapa o l'enllaç)


LES CARACTERÍSTIQUES DELS DISTINS TIPUS DE CLIMES