Atur, comparativa de l'evolució per països

 GRÀFICS D'EVOLUCIÓ DE L'ATUR ACTUALITZADA CADA ANY EN ESPANYA i COMPARATIVA AMB PAÏSOS D'EUROPA i MON (en %).
En el cas d'Espanya, s'observa clarament a partir de 2008 els efectes de la crisi econòmica i la reforma laboral de caràcter neoliberal de 2012,  amb un gran increment de l'atur.QUÈ SAPS DE LA REFORMA LABORAL DE 2012?