Fem una web en wix. Treball en grup

Fem una web en wix. Document amb la descripció i contingut del treball en grup de temes de Geografia i la rúbrica.