L'estructura de la població espanyola

Els estudis de població permeten analitzar l'estructura per edat i sexe, professional, socioeconòmica, atur, etc., i que són de gran utilitat per establir necessitats i fer projeccions futures per tal de preveure-les.


1.Gràfic de l'estructura bàsica per sexe i grups d'edat a 1/1/2011 (font EL PAÍS)2. Presentació La població espanyola. Estructura i perspectiva de futur3. Gràfics sobre l'atur

GRÀFICS DE L'EVOLUCIÓ ACTUALITZADA DE L'ATUR D'ESPANYA i COMPARATIVA AMB PAÏSOS EUROPEUS
http://www.datosmacro.com/paro/espana

http://www.datosmacro.com/paro

CON LA CRISIS EL PARO EN ESPAÑA HA AUMENTADO  (ENERO DE 2012). LA DIFERENTE METODOLOGÍA DE LA EPA, EL PARO REGISTRADO Y EL INEM PROVOCA UN BAILE DE CIFRAS:  ¿CUÁNTOS PARADOS HAY REALMENTE EN ESPAÑA?: Entra i averigua-ho


ELS EFECTES DE LA REFOMA LABORAL: TOTS ELS INDICADORS DE TREBALL i ATUR EMPITJOREN ENTRE 2012 i 2013. Quadre comparatiu de l'EPA