L'estructura de la població espanyola

Els estudis de població permeten analitzar l'estructura per edat i sexe, professional, socioeconòmica, atur, etc., i que són de gran utilitat per establir necessitats i fer projeccions futures per tal de preveure-les.


1.Gràfic de l'estructura bàsica per sexe i grups d'edat de l'any 2011 (font EL PAÍS)


2. PRESENTACIÓ La població espanyola (4) Estructura i perspectiva de futur3. GRÀFICS SOBRE L'ATUR

GRÀFICS DE L'EVOLUCIÓ ACTUALITZADA DE L'ATUR D'ESPANYA i COMPARATIVA AMB PAÏSOS EUROPEUS http://www.datosmacro.com/paro/espana
http://www.datosmacro.com/paro
CON LA CRISIS EL PARO EN ESPAÑA HA AUMENTADO  (ENERO DE 2012). LA DIFERENTE METODOLOGÍA DE LA EPA, EL PARO REGISTRADO Y EL INEM PROVOCA UN BAILE DE CIFRAS:  ¿CUÁNTOS PARADOS HAY REALMENTE EN ESPAÑA?: Entra i averigua-ho


ELS EFECTES DE LA REFOMA LABORAL: TOTS ELS INDICADORS DE TREBALL i ATUR EMPITJOREN ENTRE 2012 i 2013. Quadre comparatiu de l'EPA