La bretxa salarial i en les pensions

Encara hi ha mil raons per lluitar. Sense #IgualtatDeGènere no hi ha #IgualtatReal
La desigualtat salarial entre homes i dones es perpetua després de la jubilació.
La reforma laboral, l'absència d'una llei d'igualtat salarial, enquisten la desigualtat.