The Human Reach

The Human Reach: aplicació que explora l'impacte humà al Planeta. L'aplicació és un recorregut interactiu pel món amb mapes, imatges i informació sobre: Augment de la població, Densitat de població. Concentracions urbanes, creixement de ciutats de 1950 a 2020. Carreteres. Rutes aèries i marítimes. Cables submarins. Impacte sobre la natura i els recursos.