The Human Reach

The Human Reach: mapes que visualitzen l'impacte humà al Planeta. 

Densitat de població. Ciutats de 1950 a 2020. Carreteres. Rutes aèries i marítimes. Cables submarins.