Els models d'examens PAU 2020 en temps de Covid19

📄 Informació de com seran els examens PAU 2020 (un poc de llum en la foscor. Tot anirà bé).

🎒El cessament de l'activitat lectiva presencial pel #Covid19,  ha obligat a adaptar els exàmens de la selectivitat 2020, flexibilitzant a l'alumnat l'elecció de les opcions de les preguntes, per tal que puga asumir la prova en el seu conjunt, independenment de les circumstàncies en les que haja tingut l'accés a l'aprenentage del temari durant el tercer trimestre d'entorn virtual del curs.


👀La Universitat ha elaborat els exemples de models de la PAU, que podeu consultar en la web de Conselleria:
% La ponderació de les assignatures, segons la titolació que es desitgeu cursar:
📋 Horari de les proves d'accés, que enguany es realitzan als instituts els dies 7, 8 i 9 de juliol (i els dies 8, 9 i 10 de setembre en la convocatòria extraordinària):


http://innova.gva.es/documents/161863209/168447635/Nou+Horari+PAU+2020.pdf/d3dfad96-0b96-4f50-8c2c-37c4ca759742