Sel.lecció de blogs i webs

WEB i BLOGS PER A CCSS, HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART

Afortunadament, els qui formen la comunitat educativa compartim el nostre treball i el ciberespai és un punt de trobada fenomenal. Hi ha persones que tenen magnífiques idees, webs i blogs. Ací teniu algunes; sols resta agrair-los la seua generositat. S'incluen blogs i webs de professors i professores, portals educatius i divulgatius.

Francisco Ayén. Blog amb recursos per a les Socials i batxillerat. Amb una clara navegació i excel.lent organització per matèries i tipus que permet una ràpida localització dels materials, acuradament sel.leccionats: apunts, exercicis, presentacions, vídeos, flash i una especial atenció al cinema com recurs per a l' aprenentatge de la Història. Un blog participatiu mitjançant els foros d'alumn@s i profess@rs.

Historia siglo 20. Web de Juan Carlos Ocaña, doctor en Història Moderna i Contemporània i catedràtic a l'IES Parque de Lisboa de Alcorcón, centrada en la Història del segle XX i recursos sobre la Història de les Relacions Internacionals, Història d' Espanya: exercicis interactius on line, personatges, imatges, gràfics, mapes i unitats didàctiques com Feminismo y Sufragismo entre altres.

Clases historia. Pàgina del professor Jorge Juan Lozano de l'IES Juan de la Cierva (Vélez-Málaga), dirigida als alumnes de Batxillerat i Secundària d'Història Contemporània, Història d'Espanya, Història de l'Art, Geografia d'Espanya. Continguts i recursos necessaris per a les classes i els procediments per a l'aprenentage-ensenyament de la matèria: mapes conceptuals, esquemes, comentari de textos, videos, exercicis interactius, activitats amb textos...

Kairos Enseñanzas. Propostes temàtiques i metodològiques d'Història d'ESO i de Batxillerat. 

Educarex. Rincón didáctico de las Ciencias Sociales. Sel.lecció de recursos en xarxa de CCSS ESO, Història de 1r. Batxillerat, Història Espanya, Història de l'Art i Geografia de 2n. Batxillerat.

La Historia a Cuadros. Etapes i fets històrics a través de pintures, amb anàlisi i propostes d'activitats. 

 Testeando. Test diversos i de distint nivell de moltes assignatures i temes.

Buxaweb. Web del professor Julià Buxadera. Recursos per a les Ciències Socials d'ESO i Batxillerat Història, Geografia, Art, amb dossiers dels temes d'Història del Món Contemporani organitzats amb introducció, vocabulari, personatges, cronologia, bibliografia i filmografia i l'Aula de Socials, amb activitats i bateria d'exercicis d'autoavaluació de totes les assignatures.

Recursos del ITE per a professors i alumnes. Portal de l'Instituto Superior y Formación en Red. Recursos per al professorat amb programes interactius bé per a l'aula, bé per a ser utilitzats com autoaprenentatge autònom, alguns d' ells d'una alta qualitat. Organitzats per àrea de coneixement i per nivells educatius.

Isaac Buzo, professor de Geografia i Història de l'IES Extremadura, amb recursos de CCSS, Història i de tots els temes de Geografia d' Espanya (presentacions, tècniques per als comentaris, conceptes, exercicis...)

Algargos Alfredo García, professor de Geografia i Història a l'IES Dionisio Aguada de Fuenlabrada. Acurades presentacions d'Art i de Geografia d' Espanya.

Blog de Pedro Oña de l'IES Félix Rodríguez de la Fuente amb recursos per a la Història Contemporània, Geografia de 3r d'ESO i de Geografia d'Espanya.Blog de Luís Villanueva del Colegio Vedruna, recursos i interessants propostes Història Contemporània.

1789 Historia en presente. Blog de Socials, Història, Geografia d'una professora d'institut d'Avilés.

Vicente Moreno. Espai de divulgació de la història.

Historiazuer.  Blog d'Història Contemporània, Història d'Espanya i de l'actualitat de l'IES Azuer (Ciudad Real).


 arteHistoria, recursos àudiovisuals.

La era de Hobsbawm. Blog amb la proposta de ser un pont de col.laboració entre les matèries de Filosofia i Ciutadania i Història Contemporània de primer de Batxillerat, elaborat per docents de les dues àrees. El fil conductor i els materilas proposats s'estructuren al voltant de la trilogia de l'historiador Eric J. Hobsbawm: l'Era de la Revolució, L'Era del Capital i l'Era de l'Imperi (el llarg segle XIX). Una proposta innovadora i suggerent.

Blog del professor Juanjo Romero, amb recursos organitzats per cursos per a Història i Geografia d'ESO i Batxillerat, animacions, exercicis d'autoavaluació...

AGE Materials de Geografia d'Espanya, organitzats en quatre blocs temàtics: Organització territorial, Medi Ambient, Ocupació i procesos territorials (activitats econòmiques, població) i Desequilibris territorials.


Llibres interactius de les distintes matèries de l'ESO.

Blog de Daniel Gómez, un almacén de esquemas y mapas conceptuales de Secundaria y Bachillerato.


edu365. Portal educatiu.

La Historia con Mapas.

PlanetaSedna. Portal d'Història.