Alumnes en la PAU, nervis que van passant

A partir del primer dia, els nervis van passant.
Bon estiu 2012!!!

Ves per on, als nostres alumnes en la PAU els entrevista Canal 9