Alumnes en la PAU, nervis que van passant

Ves per on, als nostres alumnes en la PAU els entrevista Canal 9A partir del primer dia els nervis van passant