Prepara la PAU

més humor en www.e-faro.info  

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
- L'examen consta de dos exercicis, a elegir-ne un. En cada exercici hi ha quatre preguntes, amb una puntuació máxima entre 2 i 3 punts.
- La primera pregunta té un caràcter pràctic d'elaboració d'un gràfic o mapa temàtic.
- La segona pregunta consisteix en la interpretació del document elaborat, pot anar acompanyat d'un altre document.
- La tercera i quarta pregunta són teòriques i plantegen qüestions relacionades amb els temes tractats en les preguntes anteriors. En aquestes preguntes es tracta d'explicar les causes i conseqüències del fenòmen geogràfic analitzat, així com les seues característiques i dinàmiques territorials. Les respostes es podran recolçar en la documentació aportada i en els coneixements adquirits del temari.

MODELS D'EXAMENS DE LA PAU, d'anys anteriors, indicant el tema  o contingut relacionat de cada opció.  Recorda els consells:  
-quan et donen l'examen, no comences a donar-li voltes als fulls, això crea confusió i no permet concentrar la ment.
-cal centrar-se primer en una opció i després en l'altra, llegint atentament les qüestions; així , de forma més o menys inconscient, la ment va centrant-se en el tema i descartant la resta. 
-decideix l'opció en funció del tema que més controles, del contingut de les preguntes i de les fonts.
-no comences a escriure sense més; abans de començar, fes un guió amb aquelles idees que et venen a la ment i que tenen relació amb el contingut, t'ajudarà a organitzar el teu escrit.
-tingues cura de l'organització del text, fent paràgrafs adequats; i de la redacció: sintaxi, ortografia, vocabulari formal, termes del tema.
-revisa el teu escrit abans d'entregar-lo.
FULL DE RUTA DE LA PAU. Aquesta presentació ens serà de gran ajut.