Els recursos hídrics en Espanya

1. ESQUEMA GENERAL DEL TEMA ELS RECURSOS HÍDRICS

http://www.mindomo.com/view.htm?m=e05a760cad6a41739eeb444ed51f10d4


2. ELS FACTORS FÍSICS DE LA DIVERSITAT HÍDRICA (Presentació del professor Alfredo García)


3. PRESENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ DELS HUMANS EN ELS RIUS: CAPTACIÓ, TRANSPORT, ÚS i IMPACTE.