Els règims fluvials

ELS RÈGIMS FLUVIALS DEL RIUS PENINSULARS


El règim fluvial és el comportament del cabal d'un riu al llarg de l'any en quantitat i regularitat. Els cabals dels rius i la seua regularitat o irregularitat varien principalment en funció del clima, el relleu, el sòl i la vegetació (quantitat de precipitacions, retenció nival, fusió de les neus, evaporació, infiltració i retenció de l'aigua).

La representació gràfica dels règims fluvials amb hidrogrames permet el seu anàlisi i observar les diferències entre els rius de les diverses àrees climàtiques d'Espanya.

Els tipus de règims fluvials que es poden distingir són:

-NIVAL,  propi dels rius d'alta muntanya en el que les pricipitacions en forma de neu són importants. El seu cabal s'alimenta principalment del desgel.

-NIVOPLUVIAL i PLUVIONIVAL, són règims mixtos, propis dels rius de muntanya de mitjana altitud. El seu cabal s'alimenta tant de les pluges com del desgel.

-PLUVIAL,  en els que es poden establir distints tipus, atenent la quantitat i distribució estacional de les pluges: PLUVIAL OCEÀNIC, PLUVIAL MEDITERRANI i PLUVIAL SUBTROPICAL.

 NIVAL
 NIVOPLUVIAL
 PLUVIONIVAL
 PLUVIAL OCEÀNIC
 PLUVIAL MEDITERRANI
 PLUVIAL SUBTROPICAL
mapes de Geoflash
👇
ANIMACIÓ HIDROGRAMES dels distints règims fluvials peninsulars

ANÀLISI i COMENTARI d'HIDROGRAMES