Treball en grup temes de Geografia d'Espanya


En el document està la resposta: orientació sobre com fer el treball i com s'avaluarà. 
Que la tecnologia ens acompanye.