Actual organització territorial de l'estat espanyol

1. COMUNITATS AUTÒNOMES, PROVÍNCIES i CAPITALS 
(autor/a desconegut/da)2. EXERCICI SOBRE L'ACTUAL ORG TERRITORIAL (PAU)