Tots els indicadors de l'atur empitjoren

L'EVOLUCIÓ DE L'ATUR. La reforma laboral de 2012 aprovada per l'actual govern (PP) ha destruit llocs de treball i ha fomentat salaris més baixos.  (font: EPA)