Pangea i la formació dels continents a ritme de Madonna


Pangea i la formació dels continents a ritme de Madonna. Centenars de milions d'anys en pocs segons.


O si ho ho preferiu així...

http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/Relieve.ht

 "El relleu actual de la Terra és el resultat d'un llarg procés. Segons la teoria de la tectònica de plaques, la litosfera està dividida en diverses plaques tectòniques que es desplacen lentament; això provoca que la superficie terrestre estiga en continu canvi; teoría de la deriva continental."