El problema de la vivenda

Front al drama dels desnonaments i la falta d'una vivenda digna per a milers de persones, el parc de vivendes buides no para de créixer en totes les ciutats. 
És responsabilitat de les administracions públiques locals, autonòmiques i estatal públiques posar en marxa la solució de manera urgent.