Animacions del clima

1. L'EFECTE FÖHN o FOEHN

El relleu és un factor molt important del clima. La imatge animada representa un tipus de precipitacions orogràfiques degut a l’efecte Föhn:

- Les serralades provoquen l’ascens i descens dels fluxos de vents. Si la massa d’aire carregada d’humitat xoca contra una serralada, es veu obligada a ascendir per la vessant de sobrevent. L’aire en ascendir es refreda augmentant la humitat i provocant la saturació i condensació, donant lloc a les pluges. Quan l’aire descendeix per la vessant oposada de sotavent, la temperatura augmenta, disminueix la humitat i provoca la dissipació dels núvols.
  
- És per això que la vessant de les serralades perifèriques del Massís Galàic, Cantàbrica, Pirineus orientada a la costa (sobrevent) rep un major grau d’humitat que la vessant oposada (sotavent). Aquest fenòmen té molta influència a la Vall de l’ Ebre i el sudest de la costa mediterrània que es troben en la vessant a sotavent dels sistema Ibèric i Bètic, respectivament, i que són zones amb escasses precipitacions.2. COM ES FORMA UN FRONT FRED
3. COM ES FORMA LA GOTA FREDA