Activitat el tipus de temps estacional

ACTIVITAT: Consulta i completa el quadre amb el tipus de temps estacional típic i secundari de les diferents estacions la Península.