El tipus de temps atmosfèric


El temps és l'estat físic de l'atmòsfera en una zona determinada durant un període cronològic curt. És el que les persones percibim dia a dia. 
El clima s'estableix a partir de la succesió habitual d'estats de temps. L'estudi del clima es basa en les dades meteorològiques que s'efectuen en la xarxa d'estacions. 


La situació d'Espanya en la confluència de distints fenòmens atmosfèrics i la configuració del relleu té conseqüències en la dinàmica estacional i, per tant, en els tipus de temps atmosfèrics de les diferents estacions.