Alternatives al problema de l'aigua

1. LES DESALADORES, UNA ALTERNATIVA

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ D'AIGUA DESALADA I EL SEU ÚS PER SECTORS
Font: hispagua


INFOGRAFIA PLANTA DESSALINITZADORA
2. LA REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES, UNA ALTERNATIVA
La reutilització de l'aigua per a ús domèstic com solució al malbarament. 
Gràfic de la distribució del consum domèstic segons la necessitat d'aigua potable o no potable.