Evolució de la població espanyola segles XIX-XX i primera dècada XXI

GRÀFIC DE L'EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 1857-2008