Xifres de població d'Espanya a 1/7/2013 - INE

XIFRES DE LA POBLACIÓ D'ESPANYA A 1 DE JULIOL DE 2013

- Durant el primer semestre de 2013, la població d'Espanya ha disminuit en 118.238 persones. 
- A l'1 de juliol, la població total és de 46.609.652 habitants.
- Descendeix el número de població estrangera en un 4% i se situa en 4.870.487
- Durant el primer semestre de 2013 es registra un saldo migratori negatiu de 124.915 persones, augmentant un 50% més que el semestre anterior.
- En el cas dels espanyols, el saldo migratori negatiu és de 24.860 persones, degut a l'emigració a l'estranger.
- Per comunitats autònomes sols creixen en població Balears, Canàries, Múrcia i la ciutat autònoma de Ceuta.

VEGEM AÇÒ EN LES TAULES i GRÀFICS SEGÜENTS👇1. DESCENS DE LA POBLACIÓ DURANT EL PRIMER SEMESTRE 20132. L' EVOLUCIÓ del CREIXEMENT INTERANUAL 2009-20133. SALDO MIGRATORI NEGATIU 2011-20134. CREIXEMENT PER CC.AA EN EL PRIMER SEMESTRE 2013 5. GRÀFIC DEL CREIXEMENT PER CC.AA PRIMER SEMESTRE 20136. SALDO MIGRATORI PER CC.AA PRIMER SEMESTRE 2013
DOCUMENT 'CIFRAS DE POBLACIÓN JULIO 2013' DE L'INE:  https://app.box.com/s/pt8sxzlvz9l99t85hqe6
FONT:  http://www.ine.es